Gezamenlijk in actie bij noodhulp!

Uw gebed en steun zijn hard nodig

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen samen het Christelijk Noodhulpcluster. Als er een grote ramp is, komen zij snel gezamenlijk in actie met een noodhulpcampagne. Ter plaatse werken zij samen om de noodhulp zo effectief mogelijk te laten zijn.

Deze organisaties zijn het hele jaar door actief in de armste en gevaarlijkste delen van de wereld, waarvoor jouw steun hard nodig is. Kies je organisatie en steun dit belangrijke werk!