Help mee
tegen droogte
in Zuid-Sudan


Doneer nu

Lees hieronder hoe

Wat doen wij in Ethiopië?

Bijna zevenhonderdduizend Ethiopianen zijn het afgelopen half jaar de grens met Sudan over gevlucht als gevolg van de grote droogte in eigen land.

In zeer primitieve omstandigheden proberen uitgeputte families nu te overleven – vaak zonder onderdak of schoon drinkwater. Het christelijk noodhulpcluster biedt noodhulp aan de Rohingya in Bangladesh.

Jakob Sarker, directeur van het kantoor van Tear in Bangladesh zegt dat de regering de Rohingya toelaat, maar moeite zal hebben om ze ook op lange termijn opvang te bieden. Met name de sanitaire omstandigheden zijn heel slecht, wat ook zichtbaar is in de recente uitbraak van difterie in de kampen waar ruim 3.000 mensen ziek van zijn geworden.

We helpen met onderdak, voedsel en medicijnen.

Voor kerken of andere organisaties die voor dit doel willen collecteren voor dit doel is een collectepresentatie beschikbaar.

Beeldmateriaal / foto's

Downloads