Wereldwijd zijn al honderdduizenden doden gevallen door het coronavirus. Meer dan zes en een half miljoen mensen zijn besmet (geweest). De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is zeer reëel. In sommige landen hebben mensen nu al te weinig eten. Het Christelijk Noodhulpcluster maakt zich grote zorgen en roept op tot gebed.

Zeep en voedselhulp

De organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster (Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tear, Woord en Daad en ZOA) zijn allemaal in actie gekomen. Ze zetten onder meer in op het verstrekken van voedselpakketten, voorlichting, het uitdelen van beschermende materialen en zeep en het plaatsen van handwasfaciliteiten.

Bid voor de wereld

We roepen kerken op om zondag 28 juni te bidden voor de situatie in de wereld. De dreiging van een grootschalige hongersnood als gevolg van de coronacrisis is reëel.
Deze gebedsoproep wordt gesteund door ChristenUnie, Compassion, Diaconaal Steunpunt, Diaconaat CGK, Evangelische Omroep, Evangelisch Werkverband, IJM, Kom over en help, Leger des Heils, Light for the World, Micha Nederland, MissieNederland, Protestantse Kerk, SGP, Stichting HOE, SKIN, TWR Nederland & België, Unie van Baptistengemeenten en ABC-gemeenten, Verre Naasten, VPE Zending en Zending & Gemeente.

Help mee

Wil je ons steunen en/of meer informatie? Klik op een van de logo’s.

Foto: Edrei Cueto/Tearfund